serdeczna miłość

Pragnienie, aby wszystkie czujące istoty były szczęśliwe, oparte na postrzeganiu ich jako sympatycznych.