słuchacze (pali: sāvaka, sanskryt: śrāvaka)

Ci, którzy podążają ścieżką do wyzwolenia z cyklicznej egzystencji i stają się arhatami. Są tak zwani, ponieważ słyszą Buddanauk i uczyć ich innych.