medytacja spojrzenia

Przechodzenie przez stopnie ścieżki lub zarys konkretnego kroku w celu uzyskania ogólnego jego zrozumienia.