cztery ciała Buddy

Taka jest natura dharmakaja, mądrość dharmakaja, przyjemność ciałoi emanacja ciało.