hart

Umiejętność zachowania zdecydowania i spokoju w obliczu trudności lub cierpienia. (pali: chanti, sanskryt: ksantih)