pięć świeckich wskazań

Ograniczenia etyczne że buddyści, którzy nie są wyświęceni na mnichów, mogą poprosić duchowego mentora o utrzymanie na całe życie, a mianowicie o unikanie zabijania, kradzieży, niewłaściwego zachowania seksualnego, kłamstwa i środków odurzających. (pali: pancasila, sanskryt: pancaśila)