wyrównywanie siebie i innych

Postawa, która czuje, że ważność pragnienia innych, by mieć szczęście i być wolnym od cierpienia, jest równa naszemu własnemu.