inna natura

Dwie rzeczy mogą istnieć w różnych czasach i różnych miejscach.