Obrońca Dharmy

Obrońcami Dharmy mogą być: (1) arya bodhisattwa który manifestuje się w zaciekłym aspekcie, aby chronić Dharmę w naszych umysłach i naszym świecie, lub
(2) zwykła istota będąca duchem, która złożyła obietnicę wysokiemu lama by chronić Dharmę. Pierwszych uważa się za ponadświatowych obrońców; drugie to ziemscy obrońcy.