Deva

Istota urodzona jako niebiańska istota w sferze pragnień lub istota urodzona w formie lub sferach bezforemnych.