determinacja bycia wolnym

Postawa dążąca do uwolnienia się od cyklicznej egzystencji i osiągnięcia wyzwolenia.

Synonimy:
zrzeczenie się