Dalajlama

Duchowy przywódca narodu tybetańskiego. Dalaj Lamas uważa się za przejawy Awalokiteśwary lub Czenreziga, Bodhisattwa współczucia i patrona Tybetu. Uważa się, że bodhisattwowie są oświeconymi istotami, które odłożyły własną nirwanę i wybrały odrodzenie, aby służyć ludzkości. Jego Świątobliwość XIV Dalajlama, Tenzin Gyatso, określa się jako „prosty buddysta”. mnich".