Warunki

Wspierające czynniki, które przyczyniają się do powstawania zjawiska in samsarah. (pali: paccaja, sanskryt: pratjaja)