błogość

Radosne uczucie towarzyszące koncentracji dzięki głębokiej ciszy w umyśle. (pali: sukha)