błogosławić

Inspirować. Oznacza przekształcenie naszego umysłu. Błogosławieństwo to nie przedmiot dany uczniowi przez mistrza. Uczeń otrzymał „błogosławieństwo” lub został zainspirowany, kiedy jego własny umysł przekształca się w Dharmę, tj. kiedy uczeń zrozumiał i zintegrował znaczenie nauk w swoim życiu.