bhawaṅga

Pasywny strumień podprogowej świadomości, który istnieje we wszystkich sytuacjach, gdy nie ma jasno poznającej świadomości. Jest to opisane w komentarzach palijskich i Abhidharma ale nie w sutrach.