przywiązanie

Postawa, która wyolbrzymia dobre cechy osoby lub rzeczy, a następnie trzyma się tego.