złość

  • Niechęć wobec tych, którzy nas skrzywdzili. (pali: patigha, sanskryt pratigha)
  • Oparta na przesadzie lub projekcji negatywnych cech, emocji, która nie może znieść przedmiotu, osoby, idei itp. i pragnie albo ją zniszczyć, albo od niej uciec.