Abhajagiri

Wczesny klasztor buddyjski na Sri Lance, zakorzeniony w naukach wczesnego buddyzmu i pod wpływem Mahajana a później nauki tantryczne; sekta o tej nazwie.