Niemiecki (Deutsch)

Beiträge in deutscher Sprache, einschliesslich Aufnahmen in englischer Sprache mit deutscher Übersetzung und Transkripte in deutscher Sprache. Znajdź hier auch Gebete, Sadhanas i Kurze Texte.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Okładka książki „Dobra karma”.
Koło ostrej broni

„Good Karma”: Tworzenie przyczyn dla...

Jak wykorzystać nauki o karmie i transformacji myśli, aby przyjrzeć się przyczynom…

Zobacz post
Czcigodne nauczanie.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Tworzenie przyczyn dobrych wyników

Badanie naszych zachowań i postaw w dążeniu do szczęścia w celu porzucenia błędnych sposobów i…

Zobacz post
Czcigodne nauczanie.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Identyfikacja prawdziwego źródła naszych trudności

Postrzeganie egocentryzmu i samouczucia jako źródła naszych problemów i przeciwdziałanie im, aby znaleźć…

Zobacz post
Czcigodne nauczanie.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Zrozumienie i przekształcenie trudności

Kiedy znajdziemy się w trudnych sytuacjach, możemy wykorzystać nauki transformacji myśli do…

Zobacz post
Czcigodne nauczanie.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Przekształcanie umysłu poprzez branie i dawanie

Ćwiczenie w podejmowaniu i stawianiu wyzwań naszym zwykłym sposobom myślenia i pomaga nam rozwijać…

Zobacz post
Czcigodny uśmiech podczas nauczania.
Koło ostrej broni

„Good Karma”: Tworzenie przyczyn dla...

Karma i jej efekty wyjaśniają związek między działaniami a doświadczeniami. Zmieniając nasze mentalne…

Zobacz post
Czcigodny Chodron podpisuje książkę dla studenta Dharmy w Tibet House we Frankfurcie.
Drogocenna girlanda Nagardżuny

Skutki cnoty i niecnoty

Zastanawianie się nad rezultatami cnotliwych i niecnych działań motywuje nas do tworzenia przyczyn…

Zobacz post
Czcigodny Chodron podpisuje książkę dla studenta Dharmy w Tibet House we Frankfurcie.
Drogocenna girlanda Nagardżuny

Pytania i odpowiedzi dotyczące karmy

Odpowiedzi na pytania dotyczące karmy i jej skutków. Zrozumienie karmy poprzez analogię…

Zobacz post
Czcigodny Chodron podpisuje książkę dla studenta Dharmy w Tibet House we Frankfurcie.
Drogocenna girlanda Nagardżuny

Skutki negatywnej karmy

Rozważanie nad trzema rodzajami skutków karmicznych i skutków konkretnych działań pomaga…

Zobacz post
Czcigodny Chodron podpisuje książkę dla studenta Dharmy w Tibet House we Frankfurcie.
Drogocenna girlanda Nagardżuny

Trzy rodzaje współzależnego powstawania i jak dowodzą…

Spojrzenie na zależność przyczynową, wzajemną zależność i oznaczenie zależne. Jak zastanowić się nad karmą…

Zobacz post