śmierć

Nauki o śmierci z buddyjskiego punktu widzenia, w tym przygotowanie do śmierci, spokojne umieranie i pomoc umierającym.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Spokojne życie, pokojowe rekolekcje umierania

Co pomaga w chwili śmierci

Ostatnie trzy punkty dziewięciopunktowej medytacji śmierci i jak przygotować się na śmierć.

Zobacz post
Spokojne życie, pokojowe rekolekcje umierania

Praktyki przygotowania się na śmierć

Krótkie wprowadzenie do praktyk przygotowujących na śmierć, w tym 7-punktowego treningu umysłu (lojong) i podejmowania…

Zobacz post
Spokojne życie, pokojowe rekolekcje umierania

Duchowe przygotowanie na śmierć

Trzecia medytacja kierowana na temat śmierci, poruszająca nieprzydatne postawy wobec śmierci.

Zobacz post