Więzienna Dharma

Ludzie przebywający w więzieniach i wolontariusze pracujący w więzieniach zastanawiają się, jak zastosować Dharmę w więzieniach i poza nimi.

Wszystkie posty w więziennej Dharmie

Obraz zastępczy
Więzienna Dharma

Więzienna Dharma

Refleksje na temat odwiedzania osadzonych w celu dzielenia się Dharmą w więzieniach w całych Stanach Zjednoczonych

Zobacz post
Czcigodny Chodron w rozmowie z dr Stevenem Vannoyem.
Przez Więziennych Wolontariuszy

Nauczanie medytacji w systemie więziennym

Steven Vannoy nauczał uwięzionych ludzi buddyzmu i medytacji. Uzyskał dyplom z psychologii, aby…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Więzienna Dharma

Powrót do więzienia

Powrót do więzienia federalnego w Ohio, aby złożyć śluby bodhisattwy osobie, która…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Więzienna Dharma

Ofiarowanie nakazów w więzieniu

Nawiązanie kontaktu z osobą uwięzioną prowadzi do wydawania wskazówek w więzieniu w Ohio.

Zobacz post