Poezja więzienna

Ludzie w więzieniu wypisują z serca wersety o swojej praktyce Dharmy.

Wszystkie posty w więziennej poezji

Mężczyzna pod wodą próbujący dosięgnąć promienia słońca znad wody
O medytacji

Przejście na drugi brzeg

Uwięziony wyraża wewnętrzną walkę, z jaką musi się zmierzyć podczas odosobnienia w więzieniu.

Zobacz post