Studium buddyjskich traktatów Podcast

Dostrój się do Apple Podcasts, Google Podcasts lub TuneIn Radio.

Wszystkie posty w studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozumowanie i debata buddyjska

Prawdy ostateczne i konwencjonalne

Kontynuując rozdział 10, obejmujący sekcję „Podział istnień na ostateczne prawdy i…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Produkty i zjawiska nieprodukowane

Kontynuując rozdział 10, obejmujący sekcję „Podział bytów na produkty i nieprodukowane…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Zjawiska trwałe i rzeczy funkcjonujące

Czcigodny Tenzin Tsepal kontynuuje w rozdziale 10, omawiając Przykłady trwałych zjawisk i funkcjonujących rzeczy.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Zjawiska nietrwałe i trwałe

Czcigodny Tenzin Tsepal naucza o pierwszym podziale bytów na zjawiska trwałe i nietrwałe.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Ekwiwalenty bytów

Czcigodny Tenzin Tsepal naucza o siedmiu odpowiednikach terminu „istniejący” i angażuje…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Recenzja: Rozdziały 7-8

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd rozdziałów 7 i 8 i zaczyna przeglądać…

Zobacz post
Białe podwójne dorje na czerwonym tle.
Rozumowanie i debata buddyjska

Korzyści z badania Dudra

Wprowadzenie do Dudry, gałęzi filozofii buddyjskiej.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Podziały bezinteresownych

Nauczanie o podziałach bezinteresownych, po ożywionej dyskusji o sylogizmach tworzonych przez…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Zarys bezinteresownego

Kontynuując rozdział 9 „Podstawowa buddyjska ontologia” i dokonując przeglądu zarysu bezinteresowności, który obejmuje…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Poprawna praktyka i przegląd znaków

Udostępnianie znaków praktyki przesłanych przez uczniów, począwszy od rozdziału 9 „Podstawowe buddyjskie…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Trzy rodzaje poprawnych znaków

Omówienie rozdziału 8 na temat „Trzech rodzajów prawidłowych znaków” - skutek, natura i nieobserwacja.

Zobacz post