Studium buddyjskich traktatów Podcast

Dostrój się do Apple Podcasts, Google Podcasts lub TuneIn Radio.

Wszystkie posty w studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd dźwięków, zapachów i smaków

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd sekcji dotyczących dźwięków, zapachów i smaków.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Świadomość mentalna

Rozpoczęcie sekcji o Świadomościach i omówienie świadomości mentalnej i jej przyczyn.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Porozmawiajmy!

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd, skupiając się na praktycznych debatach z tradycyjnych tematów zebranych…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd funkcjonujących rzeczy

Czcigodny Tenzin Tsepal recenzuje podziały „Funkcjonujących rzeczy”, jednej z głównych kategorii w…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Sprawy wewnętrzne

Zakończenie sekcji o przedmiotach materialnych i przejście do materii wewnętrznej.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Dźwięki, zapachy i przedmioty materialne

Omówienie sekcji dotyczących dźwięków, zapachów, smaków i namacalnych przedmiotów w rozdziale 10 „Podstawowy buddyzm…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd definicji

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd definicji z podziałów bezinteresownych, w górę…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Funkcjonujące rzeczy

Rozpoczęcie nauczania na temat działów „Funkcjonujące rzeczy” w ramach rozdziału 11: „Podstawy…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Nie istnieje

Odkrywanie, co znaczy „zły” poprzez sylogizm i nauczanie o kategorii „nieistniejące”.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd definicji

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd definicji i relacji między siedmioma dywizjami…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Ukryte zjawiska i przejawione zjawiska

Kontynuacja rozdziału 10, obejmująca sekcję „Podział bytów na ukryte zjawiska i…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Specyficznie i ogólnie scharakteryzowane zjawiska

Kontynuując rozdział 10, obejmujący sekcję „Podział istnień na określone zjawiska…

Zobacz post