Tom 6 Odważne współczucie

Zgłębianie działalności bodhisattwów w wielu tradycjach buddyjskich.

Wszystkie posty w tomie 6. Odważne współczucie

Tom 6 Odważne współczucie

Odważne współczucie

Przegląd szóstego tomu Biblioteki Mądrości i Współczucia, „Odważne współczucie”.

Zobacz post
Tom 6 Odważne współczucie

„Odważne współczucie”: czytanie i ko...

Jak rozwinąć prawdziwe współczucie, aby przynieść pożytek wszystkim czującym istotom, bez egocentrycznych sznurków…

Zobacz post