Rozumowanie i debata buddyjska

Wykłady wprowadzające i obszerne nauki na temat debaty w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Wszystkie posty w buddyjskim rozumowaniu i debacie

Rozumowanie i debata buddyjska

Siedem rodzajów świadomości

Czcigodny Sangye Khadro obejmujący podział na pierwszorzędnych i nienajlepszych poznających oraz bezpośrednich postrzegających.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Faksymile bezpośrednich odbiorców

Czcigodny Sangye Khadro naucza o faksymile bezpośrednich postrzegających i inferencyjnych poznających.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Nieuważne spostrzeżenia, wątpliwości i niewłaściwa świadomość...

Czcigodny Sangye Khadro kończy nauczanie siedmiu rodzajów świadomości, wyjaśniając nieuważne spostrzeżenia, wątpliwości…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Wszechobecne czynniki mentalne

Czcigodny Sangye Khadro rozpoczyna nauczanie „Umysłu i czynników mentalnych”, przedstawiając wprowadzenie i opisując…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Podziały i ilustracje

Przeglądanie materiałów już omówionych w rozdziale 20 na temat definicji i ilustracji oraz omawianie różnych…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Jeden i inny

Omówienie ćwiczeń 20.1 i 20.4 z klasą i rozpoczęcie Rozdziału 21 „Jeden i…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Jeden i wiele jako predykaty

Omówienie sekcji „Jeden z-x i Różny od-x jako predykaty” w rozdziale 21.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Jeden i inny jako podmioty

Obejmuje sekcję „Jeden z-x i różny od-x jako podmioty” w rozdziale 21.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Trzy rodzaje identyczności

Udostępnienie dodatkowych informacji na temat trzech rodzajów identyczności i rozpoczęcie Rozdziału 23 „Konsekwencje”.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Konsekwencje

Kontynuacja nauczania w rozdziale 22 o konsekwencjach błędnego rozumowania.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd konsekwencji

Przejrzenie rozdziału o konsekwencjach i rozpoczęcie rozdziału „Procedury w debacie”.

Zobacz post