Rozumowanie i debata buddyjska

Wykłady wprowadzające i obszerne nauki na temat debaty w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Wszystkie posty w buddyjskim rozumowaniu i debacie

Rozumowanie i debata buddyjska

Nie istnieje

Odkrywanie, co znaczy „zły” poprzez sylogizm i nauczanie o kategorii „nieistniejące”.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Funkcjonujące rzeczy

Rozpoczęcie nauczania na temat działów „Funkcjonujące rzeczy” w ramach rozdziału 11: „Podstawy…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd definicji

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd definicji z podziałów bezinteresownych, w górę…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Dźwięki, zapachy i przedmioty materialne

Omówienie sekcji dotyczących dźwięków, zapachów, smaków i namacalnych przedmiotów w rozdziale 10 „Podstawowy buddyzm…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Sprawy wewnętrzne

Zakończenie sekcji o przedmiotach materialnych i przejście do materii wewnętrznej.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd funkcjonujących rzeczy

Czcigodny Tenzin Tsepal recenzuje podziały „Funkcjonujących rzeczy”, jednej z głównych kategorii w…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Porozmawiajmy!

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd, skupiając się na praktycznych debatach z tradycyjnych tematów zebranych…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Świadomość mentalna

Rozpoczęcie sekcji o Świadomościach i omówienie świadomości mentalnej i jej przyczyn.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd dźwięków, zapachów i smaków

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi przegląd sekcji dotyczących dźwięków, zapachów i smaków.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd spraw zewnętrznych

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi recenzję „Materia zewnętrzna”, jeden z poddziałów „Funkcjonowania…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przejrzyj noc

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi podstawowy przegląd podziałów istnień.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Nieskojarzone czynniki kompozycyjne

Przeglądając sekcję Świadomość mentalna i omawiając sekcje dotyczące świadomości zmysłowej i nieskojarzonej kompozycji…

Zobacz post