Rozumowanie i debata buddyjska

Wykłady wprowadzające i obszerne nauki na temat debaty w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Wszystkie posty w buddyjskim rozumowaniu i debacie

Rozumowanie i debata buddyjska

Oświadczenia o przeglądzie wszechobecnym

Czcigodny Thubten Chonyi przegląda sekcję Statements of Pervasion w Rozdziale 5 „Dwa rodzaje…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Sylogizm buddyjski

Rozpoczęcie rozdziału 6 „Sylogizm buddyjski” i omówienie sekcji dotyczących formy argumentacji, elementów…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd sylogizmów

Czcigodny Tenzin Tsepal recenzuje rozdział 6 „Sylogizm buddyjski”, skupiając się na trzech kryteriach…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Naprzód penetracja

Obejmowanie sekcji dotyczącej własności przedmiotu w rozdziale 6 i rozpoczęcie nauczania…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Formowanie poprawnego sylogizmu

Nauczanie z rozdziału szóstego na temat sylogizmów, prowadzenie interaktywnej dyskusji na temat formułowania poprawnych…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Wymagania epistemologiczne

Kończąc sekcję o przeciwdziałaniu przenikaniu w Rozdziale 6 i przejdź do elementów składowych sylogizmu…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Entymem buddyjski

Przeglądanie „Rozpakowywania entymematu buddyjskiego” w rozdziale 6 i badanie sylogizmów z życia wziętych nadesłanych przez…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Ćwicz sylogizmy

Prowadzenie zajęć z analizy praktycznych sylogizmów napisanych przez studentów.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Obowiązujące sylogizmy

Omówienie praktycznych sylogizmów i nauczanie w rozdziale 7 na temat dwóch typów ważnych…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Trzy rodzaje poprawnych znaków

Omówienie rozdziału 8 na temat „Trzech rodzajów prawidłowych znaków” - skutek, natura i nieobserwacja.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Poprawna praktyka i przegląd znaków

Udostępnianie znaków praktyki przesłanych przez uczniów, począwszy od rozdziału 9 „Podstawowe buddyjskie…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Zarys bezinteresownego

Kontynuując rozdział 9 „Podstawowa buddyjska ontologia” i dokonując przeglądu zarysu bezinteresowności, który obejmuje…

Zobacz post