Rozumowanie i debata buddyjska

Wykłady wprowadzające i obszerne nauki na temat debaty w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Wszystkie posty w buddyjskim rozumowaniu i debacie

Rozumowanie i debata buddyjska

Cztery możliwości

Kontynuując rozdział czwarty, angażując publiczność w zidentyfikowanie „czterech możliwości” podczas porównywania różnych…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd czterech możliwości

Przegląd debaty na temat czterech możliwości i czterech możliwości bez niczego, co jest…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Sylogizmy

Geshe Dadul Namgyal wyjaśnia, w jaki sposób sylogizmy są używane w buddyjskiej logice i debacie, i odpowiada…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Ontologia buddyjska

Czcigodny Tenzin Tsepal przedstawia krótki przegląd buddyjskiej ontologii i prowadzi klasę przez…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Wzajemnie inkluzywne zjawiska

Czcigodny Thubten Tarpa uczy na temat wzajemnie wykluczających się zjawisk i recenzuje wzajemnie wykluczające się zjawiska

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Wskazówki dotyczące praktyki

Czcigodny Thubten Tarpa obejmuje porady dotyczące angażowania się w porównywanie zjawisk, zgodnie z…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Deklaracje cech

Nauczanie w rozdziale piątym, rozbicie tego, co rozumie się przez „oświadczenie o cechach”.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Oświadczenia o przenikaniu

Omówienie „Co oznacza wszechobecność”, „Stwierdzenia wszechobecności implikują stwierdzenia cech” i „Stwierdzenia…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Filozofia zachodnia i wczesna wiedza buddyjska

Czcigodny Thubten Tarpa dokonuje przeglądu kluczowych pojęć z zachodniej filozofii i nauki oraz wczesnych buddyjskich…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd deklaracji jakości

Czcigodny Tenzin Tsepal prowadzi klasę poprzez przegląd sekcji Statements of Qualities…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd oświadczeń o jakości II

Czcigodny Tenzin Tsepal kończy przeglądać sekcję dotyczącą oświadczeń o cechach.

Zobacz post