Rozumowanie i debata buddyjska

Wykłady wprowadzające i obszerne nauki na temat debaty w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Wszystkie posty w buddyjskim rozumowaniu i debacie

Rozumowanie i debata buddyjska

Definicje, podziały i konsekwencje

Czcigodny Thubten Lamsel prowadzi przegląd definicji, podziałów, ilustracji i konsekwencji.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Woleje otwarcia

Przeglądając dwie ostatnie sekcje w rozdziale 23 – „Otwarcie salw” i „Przegląd…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Ćwiczenie porównywania zjawisk

Kontynuacja nauczania rozdziału „Strategie w debacie”, obejmującego ćwiczenia z porównywania zjawisk.

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd trzech możliwości

Czcigodny Thubten Tarpa prowadzi przegląd sekcji w rozdziale 24 „Kiedy osoba…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd końcowy

Prowadzenie klasy w końcowym przeglądzie strategii debaty omówionych w rozdziale 24.

Zobacz post