Buddyjskie systemy założeń

Nauki o poglądach na naturę rzeczywistości według różnych buddyjskich szkół filozoficznych.

Wszystkie posty w buddyjskich systemach założeń

Zasady z Gesze Dorji Damdul

Widoki Sautrantiki

Obiekty obserwacji, możliwość wszechwiedzy, subtelny umysł i energia oraz to, jak etyczne jest postępowanie…

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Cele i zaciemnienia

Bezinteresowność w szkole Sautrantika, medytowanie na tematy inne niż pustka, dwa ostateczne cele i…

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Cztery pieczęcie

Gesze Dorji Damdul umiejętnie wyjaśnia, jak niewiedza prowadzi do cierpienia i jak się jej pozbyć…

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Rzeczywistość i pozory

Jak wszystkie funkcjonujące rzeczy mają części, te same i różne byty, przepaść między rzeczywistością a…

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Korzyści z studiowania pustki

Jak właściwie praktykować mądrość i medytować nad pustką według prasangiki madhjamaki.

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Osoby, percepcje i czynniki psychiczne

Definicja „osoby” według różnych systemów zasad oraz omówienie percepcji, podziałów…

Zobacz post