400 zwrotek Aryadewy

Komentarze do tekstu filozoficznego z III wieku o tym, jak medytować nad naturą rzeczywistości.

Wszystkie posty w 400 zwrotkach Aryadewy

400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 4: Wersety 93-100

Kontynuując dyskusję na temat niestosowności dumy dla osób u władzy oraz porównując arogancję i…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 5: Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Wgląd w to, jak bodhisattwowie myślą i działają, aby odnieść jak największą korzyść…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 5: Wersety 107-112

Badanie sposobów, w jakie bodhisattwowie prowadzą uczniów i nauczają w sposób…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 5: Wersety 117-125

Cechy arya-bodhisattwów i bodhisattwów superwiedzy osiągają, by przynosić pożytek innym.

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 6: Porzucenie przeszkadzających emocji

Nauka rozpoznawania ignorancji, przywiązania i gniewu oraz przeciwdziałania im, aby zapobiec destrukcyjnym działaniom.

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 6: Wersety 131-135

Co powoduje powstawanie pożądania i gniewu oraz jak różne systemy zasad różnią się w…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 6: Wersety 136-138

Wyjaśnienie współzależnego powstawania, które służy zarówno jako powód do udowodnienia pustki, jak i…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdziały 6-7: Wersety 150-152

Wyjaśnienie pustki umysłu, pustki cierpień i radzenia sobie z przejawami cierpień jako…

Zobacz post
400 zwrotek Aryadewy

Rozdział 7: Porzucenie przywiązania do obiektów zmysłowych

Dlaczego nasze przywiązanie do samsary jest całkowicie niewłaściwe i jak rezygnacja z niej przyniesie…

Zobacz post