Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Uwielbiany przez Shantideva przewodnik, jak zostać bodhisattwą, obszernie nauczany w tradycji tybetańskiej.

Wszystkie posty w angażowaniu się w uczynki Bodhisattwy

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 10-12

Jak możemy przekształcić trudności w drogę do przebudzenia i utrzymania szczęśliwego…

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 12-16

Przegląd pierwszych pięciu rozdziałów „Przewodnika po drodze Bodhisattwy…

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 17-26

Męstwo znoszenia cierpienia i męstwo zdecydowanego myślenia o pustce i zależności…

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 27-38

Obalanie, że istnieją przyczyny z własną siłą i hart ducha bycia obojętnym na krzywdę.

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 39-51

Zatrzymanie przyczyn gniewu i tego, jak nasze cierpienie wynika z naszej negatywnej karmy.

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 52-65

Mieć hart ducha, gdy inni traktują nas z pogardą i gdy inni nie szanują Dharmy lub…

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 66-86

Powstrzymanie gniewu poprzez hart ducha, który jest obojętny na krzywdę i kontemplowanie korzyści płynących z hartu ducha.

Zobacz post
Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 98-111

Wady bycia przywiązanym do pochwał i jak naprawdę są ci, którzy nas krzywdzą…

Zobacz post
Sylwetka osoby i ptak latający przed jasny różowy zachód słońca.
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Radosny wysiłek, ignorancja i lenistwo

To rekolekcje o radosnym wysiłku zaczynają się od nauk o kultywowaniu hartu ducha i przeciwdziałaniu lenistwu…

Zobacz post
Sylwetka osoby i ptak latający przed jasny różowy zachód słońca.
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Przeciwdziałanie lenistwu

Różne rodzaje lenistwa i sposoby ich przeciwdziałania oraz znaczenie pamiętania…

Zobacz post
Sylwetka osoby i ptak latający przed jasny różowy zachód słońca.
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Budząca radość

Jak generować radosny wysiłek niczym zbroja, unikać przygnębienia, przeciwdziałać lenistwu, zniechęceniu i znużeniu.

Zobacz post