Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Uwielbiany przez Shantideva przewodnik, jak zostać bodhisattwą, obszernie nauczany w tradycji tybetańskiej.

Wszystkie posty w angażowaniu się w uczynki Bodhisattwy

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 5: Wersety 34-54

Porady dotyczące rozwijania uważności i świadomości introspekcyjnej poprzez „pozostawianie nieruchomo jak kawałek drewna”.

Zobacz post
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Cztery moce przeciwnika

Jak zastosować cztery moce do generowania żalu za negatywne działania, aby…

Zobacz post
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Generowanie żalu

Potrzebujesz głębokiego żalu z powodu popełnionych negatywnych działań, przeglądając szczegóły, bez opóźnień przez…

Zobacz post