Okładka komentarza Czcigodnego Chodrona do „Trzydziestu siedmiu praktyk bodhisattwów”

Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwów

Czcigodny Chodron komentuje „Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwów”, wiersz tybetańskiego mistrza Gyelsay Togmay Zangpo.

Do pobrania

© Kong Meng San Phor Kark Zobacz klasztor. Wyłącznie do bezpłatnej dystrybucji i nie do sprzedaży. Opublikowany przez Klasztor Kong Meng San Phor Kark See, Singapur.

O książce

Budda to ktoś, kto całkowicie wyeliminował wszelkie splamienia z umysłu i bez ograniczeń rozwinął wszystkie dobre cechy. Buddowie są źródłem wszelkiej pomyślności i szczęścia, ponieważ uczą nas Dharmy i praktykując ją, wyeliminujemy wszelkie nieszczęścia i stworzymy przyczyny wszelkiego szczęścia i pokoju.

Aby osiągnąć ostateczny cel nauk, musimy wiedzieć, co praktykować, dlatego ta książka wyjaśni praktykę bodhisattwów. Wykonując te praktyki bodhisattwy, staniemy się bodhisattwami, zrobimy postęp na ścieżce bodhisattwy i ostatecznie staniemy się w pełni oświeconymi buddami.

Tłumaczenia

Dostępne również w indonezyjski