Okładka książki Perła Mądrości II

Perła Mądrości, Księga II

Modlitwy i praktyki buddyjskie

Ten tekst, inspirujący materiał dla uczniów, którzy już rozpoczęli praktykę buddyzmu tybetańskiego, zawiera medytacje łączące nas z różnymi przejawami Buddy, praktyki kultywowania bodhicitty i inne inspirujące wersety.

Zamów z

Do pobrania

O książce

Ta książka jest przeznaczona dla osób, które zaczęły praktykować buddyzm w tradycji tybetańskiej. Zawiera wspólne modlitwy i praktyki, takie jak wersety mające na celu wzbudzenie aspirującej i angażującej bodhicitty oraz listy odpowiednich wskazań. „Król Modlitw” inspiruje serce, a medytacje na temat Czenreziga, Wadżrasattwy, Zielonej Tary, Białej Tary, Buddy Medycyny, Buddy Amitabhy i Lamy Tsongkhapa Guru Jogi pomagają nam połączyć się z różnymi przejawami Buddy. Inspirujące wersety i różne mantry również pomagają nam przygotować się na ten dzień.

Zaangażowanie się w buddyjskie modlitwy i praktyki, optymalnie na co dzień, pozwala nam zinternalizować ich zdrowe myśli, perspektywy i emocje. Praktykujemy Dharmę, aby stopniowo przekształcać nasze umysły, uwalniać się od przywiązania, złości i zamętu oraz rozwijać miłość, współczucie, mądrość i inne doskonałe cechy. Dzięki wielokrotnemu ćwiczeniu praktyk zawartych w tej książce pod przewodnictwem wykwalifikowanego nauczyciela duchowego nauczymy się, jak nad nimi medytować, przekształcając w ten sposób nasze umysły i poprawiając jakość naszego codziennego życia.

Obyś cieszył się i korzystał z nauk Buddy!

Więcej modlitw i praktyk

Historia kryjąca się za książką

Czcigodny Chodron czyta fragment

Spis treści