Książki

Wszystkie posty w książkach

Czcigodny trzymający mikrofon i nauczający przed dużym posągiem Buddy.
Książki

„Podążanie śladami Buddy”

Aby pielęgnować właściwą motywację do praktyki, potrzebujemy ram buddyjskiego świata…

Zobacz post
Czcigodny siedzący przed wielkim posągiem Buddy, nauczający.
Książki

Premiera książki „Kuchnia Miłosierna”

Jak sprawić, by przygotowywanie jedzenia i jedzenie stało się częścią praktyki duchowej, która prowadzi do…

Zobacz post
Książki

„Przebudźcie się każdego dnia”: Przynoszenie Dharmy...

Jak krótkie codzienne refleksje mogą pomóc pielęgnować pozytywną motywację i wprowadzać duchową praktykę do…

Zobacz post
Książki

Żyjąc życiem z otwartym sercem

Jak pielęgnowanie współczucia i etyczne życie tworzą fundament szczęśliwego życia.

Zobacz post
Książki

„Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej”: Myśl...

Komentarz do „Osiem wersetów przemiany myśli”. Jak z nich korzystać, aby ćwiczyć…

Zobacz post
Zdjęcie grupowe Czcigodnych Chodron, Chonyi i Samten stojących z pracownikami Insight Timer Sydney.
Książki

Praktykowanie buddyjskiej uważności

Praktyka uważności z buddyjskiej perspektywy. Jak uważność powinna być połączona z etyką…

Zobacz post
Książki

Obudź się każdego dnia

Fragmenty książki Awaken Every Day: 365 buddyjskich refleksji, aby zaprosić uważność i radość

Zobacz post
Okładka przewodnika do nauki Open Heart Clear Mind
Książki

Przewodnik do nauki Otwarte serce, czysty umysł

Poradnik do książki „Otwarte serce, czysty umysł”, fundamentalne i głębokie wprowadzenie do…

Zobacz post