Czcigodny Thubten Pende

Czcigodny Thubten Pende urodziła się w Hue, cesarskim mieście Wietnamu, w 1963 roku. Odwiedziła na krótko opactwo Sravasti w czerwcu 2016 roku i wróciła we wrześniu na trzymiesięczny pobyt. Była zainteresowana dalszym badaniem, w jaki sposób tradycyjne otoczenie monastyczne można zaadaptować do obecnej kultury amerykańskiej, a także jak praktyka i nauczanie Dharmy są wyjaśniane w zachodnim kontekście w opactwie. Po pierwszym miesiącu spędzonym w opactwie Ven. Pende przedłużyła swój pobyt o trzymiesięczne zimowe odosobnienie. Tuż przed rozpoczęciem zimowych rekolekcji poprosiła o przyłączenie się do wspólnoty. Jest bardzo zaszczycona, że ​​Czcigodny Thubten Chodron zaakceptował jej prośbę i nadał jej nowe imię rodowe, Thubten Pende, w Chiński Nowy Rok Księżycowy, 28 stycznia 2017 roku. Pełne święcenia kapłańskie otrzymała na Tajwanie w 2017 roku.

Wyświetl posty

Czcigodna Pende stojąca obok Czcigodnego Chodrona, trzymająca swoje szaty i uśmiechnięta.
Zostać zakonnikiem

Starość w sangha

Refleksja nad hierarchią monastyczną pomaga „małej” mniszce rozwijać się w jej praktyce Dharmy.

Zobacz post