Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Obracanie koła Dharmy i natury Buddy

126 Samsara, nirwana i natura Buddy

Część trwającej serii nauk (odosobnienie i piątek) na podstawie książki Samsara, nirwana i natura Buddy, tom trzeci w Biblioteka Mądrości i Współczucia seria Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

 • Jak te dwie prawdy odnoszą się do budda Natura
 • Trzy obroty koła Dharmy
 • Cztery prawdy
 • Prawdziwe ustania i prawdziwe ścieżki
 • Pustka umysłu i mądrość
 • Obiekt w jasnym świetle, obiekt w jasnym świetle
 • Podstawowy wrodzony umysł przejrzystego światła i najwyższa joga tantra
 • Wyjaśnienie wersetów z tekstu Nagarjuny
 • Naturalny budda natura i transformacja budda Natura
 • Wyjaśnienie wersetu z siódmego Dalajlamatekst
 • Trzy cechy umysłu przejrzystego światła
 • Wolne od pojęciowych opracowań, wszystkie przenikające i niezanieczyszczone przypadkowymi opracowaniami
 • Trzy cechy ukończenia budda Natura
 • Aspekt umysłu, który pozwala przebudzeniu Buddów na interakcję z czującymi istotami
 • Pustka umysłu wynikająca z wrodzonej egzystencji
 • Nasienie, które służy jako podstawa do urzeczywistnienia trzech budda ciała
 • Różnice między sutrą a tantra Wyjaśnienia

Samsara, nirwana i Budda Natura 126: Obracanie kołem Dharmy i Budda Natura (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

 1. Dlaczego prawidłowe zrozumienie pustki wrodzonej egzystencji pomaga nam rozwinąć współczucie?
 2. Co robi Budda nauczaj w każdym z trzech obrotów koła Dharmy i gdzie odbywa się praktyka Tantra pasuje do sekwencji?
 3. Kiedy sutra mówi: „Jeśli uświadomisz sobie naturę swojego umysłu, stanie się to mądrością. Dlatego kultywujcie dogłębną dyskryminację, aby nie szukać stanu buddy gdzie indziej”, co to znaczy?
 4. Jakie są trzy cechy siódmy Dalajlama wskazuje na cechy charakterystyczne tego mądrego umysłu?
 5. Gdy zastanowimy się nad tymi tematami, dostrzeżemy, że są to bardzo praktyczne zastosowania. Weź pod uwagę chwile, kiedy się poniżasz. Teraz pomyśl o swoim naturalnym i zmieniającym się charakterze budda Natura i najsubtelniejszy umysł przejrzystego światła, który istnieje jako nieodłączna część twojego umysłu. W jaki sposób działa to jako antidotum na zniechęcenie? W jaki sposób myślenie w ten sposób zachęca cię do praktykowania ścieżki? W jaki sposób pomaga ci wzbudzić współczucie?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.