Nic nie jest do usunięcia

127 Samsara, nirwana i natura Buddy

Część trwającej serii nauk (odosobnienie i piątek) na podstawie książki Samsara, nirwana i natura Buddy, tom trzeci w Biblioteka Mądrości i Współczucia seria Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

 • Wyjaśnienie tego samego wersetu w Ozdoba Przejrzystych Realizacji i Wzniosłe kontinuum
 • Pusta natura umysłu i umysł jasnego światła
 • Nieprzerwana ścieżka i wyzwolona ścieżka
 • Opis najsubtelniejszego, wrodzonego, przejrzystego światła w Dzhgczen i Mahamudrze
 • Relacja pomiędzy przekształcaniem budda natura i trzeci czynnik tathagatagarbhy
 • Kontinuum mentalnej świadomości pierwotnej
 • Wyjaśnienie podstawowego umysłu przejrzystego światła w Tantra
 • Różnica pomiędzy pierwotnym umysłem przejrzystego światła opisana w Tantra i umysł przejrzystego światła opisany w Sutrze
 • Wyjaśnienie natury złożonej ciało i wszechwiedzący umysł A budda
 • Prawidłowe zrozumienie znaczenia sformułowania „W uciskach pozostaje mądrość”
 • Nirwana naturalna i nirwana istot wyzwolonych

Samsara, nirwana i Budda Natura 127: Niczego nie należy usuwać (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

 1. Maitreja umieścił ten sam werset w dwóch oddzielnych tekstach o bardzo różnych znaczeniach. Do czego odnosi się werset w Ozdobie Jasne Realizacje? Natomiast do czego odnosi się to w Wzniosłe kontinuum? Jak każdy z nich wyjaśnia eliminację utrapień i skalań?
 2. Dlaczego jest to trzeci czynnik tathagatagarbhy – czynnik będący nasieniem, które służy jako podstawa urzeczywistnienia trzech budda ciała – nie może odnosić się do przekształcania budda Natura? Co to jest Tantra twierdzi, że nie ma tego w Sutrze?
 3. Czym różnią się wyjaśnienia umysłu przejrzystego światła pomiędzy Sutrą i Tantra? Co robi Tantra twierdzisz, że tylko wtedy manifestuje się umysł przejrzystego światła?
 4. Łatwo jest źle zrozumieć stwierdzenia takie jak „w utrapieniach mądrość trwa” i „trzy kaje w zwykłym stanie”. Nie oznacza to, że jesteśmy już buddami. Co mówią wielcy mędrcy, wypowiadając takie stwierdzenia?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.