Jan 25, 2024

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki

Co robić podczas właściwej sesji

Wyjaśnienie, jak ogólnie praktykować mediację, kontynuując naukę z rozdziału 5.

Zobacz post