Grudnia 22, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki

Poleganie na nauczycielu

Wyjaśnienie korzyści płynących z polegania i wad niewłaściwego polegania w odniesieniu do…

Zobacz post