Grudnia 8, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki

Jak zobaczyć duchowego mentora

Wyjaśnienie cech ucznia i opisanie, jak rozwijać wiarę oraz trzy sposoby…

Zobacz post