Czystość pustki

114 Samsara, nirwana i natura Buddy

Część trwającej serii nauk (odosobnienie i piątek) na podstawie książki Samsara, nirwana i natura Buddy, tom trzeci w Biblioteka Mądrości i Współczucia seria Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

 • Omówienie niskiej samooceny i arogancji oraz pokory i pewności siebie
 • Wyjaśnienie samsary i nirwany są równe
 • Pustka nieszczęśliwego umysłu, pustka oczyszczonego umysłu
 • Pokonywanie pułapek patrzenia na samsarę i nirwanę jako z natury złe i dobre
 • Problemy z powodu chwytania się wyglądu tego życia
 • Wyjaśnienie zjawiska będąc wielorakimi i mającymi jeden gust
 • Różnica między byciem w samsarze a byciem w nirwanie

Samsara, nirwana i Budda Natura 114: Czystość pustki (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

 1. Co to znaczy, że samsara i nirwana są sobie równe? Na jakim poziomie są równe i dlaczego? Na jakim poziomie nie są równe? Jakie jest niebezpieczeństwo niezrozumienia takich zwrotów?
 2. Zastanów się, jak chwytanie się samsary i nirwany jako z natury złej i dobrej wpływa na twoją pewność, że uwolnisz się od samsary i osiągniesz nirwanę. Jak tego doświadczyłeś w swojej praktyce? Jakie odtrutki są pomocne w przeciwdziałaniu chwytaniu? Jakie antidota są pomocne w przeciwdziałaniu brakowi pewności co do własnej zdolności do praktykowania i osiągania ścieżki?
 3. Zastanów się, jak chwytanie wpływa na twoje codzienne życie: np. za każdym razem, gdy się irytujesz, to właśnie dzieje się w umyśle itp. Naprawdę poświęć temu trochę czasu. Zauważ, jak błędnie postrzegasz siebie, innych i otaczający Cię świat.
 4. Zakończ kontemplację z poczuciem, że bez względu na to, gdzie jesteś teraz w swojej praktyce, możliwe jest wyeliminowanie wszystkich wad samsary i urzeczywistnienie wszystkich cech nirwany. Radujcie się, jakie macie szczęście, że spotkaliście Dharmę i duchowi mentorzy aby cię prowadzić i uczyć.
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.