Lipiec 24, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ręka trzyma białe kwiaty przeciw błękitne niebo.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Przeprowadzka z serca

Znieczulona kultura zostaje zmieniona przez chwilę głębokiego współczucia.

Zobacz post