Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rywalizacja i wymiana siebie z innymi

137 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Werset 147: Wymiana naszego ja z osobą równą nam
  • Wersety od 148 do 150: Rywalizacja z kimś równym sobie
  • Wersety od 151 do 154: Wymiana siebie z osobą gorszą
  • Werset 155: Konkluzja podążania za egocentrycznym umysłem
  • Wersety 156 i 157: Nieskończone korzyści z troski o innych
  • Werset 158: Poprzez poufałość traktuj innych jako „ja”

137 Konkurencja (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.