Dawanie siebie innym

135 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Jasne określenie naszych długoterminowych celów
  • Werset 130: Dziecinna praca dla siebie, Buddowie pracują dla innych
  • Wersety 131-133: Wymiana siebie i innych prowadzi do szczęścia długoterminowego i krótkotrwałego
  • Wersety 134 i 135: Rezygnacja z lgnięcia do siebie i kochania siebie
  • Wersety 136 i 137: Troszczę się o innych tak jak o siebie

135 Oddawanie siebie innym (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.