25 maja 2023 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zebrała się duża grupa mnichów tybetańskich.
monastycy zachodni

Ustanowienie sanghi na Zachodzie

Zapis spotkania z zakonnikami w sprawie założenia wspólnoty zakonnej na Zachodzie.

Zobacz post