Kwiecień 27, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zachód słońca za otwartą łąką.
O własnej wartości

jestem buddystą

DS zastanawia się, jak studia nad buddyzmem wpłynęły na jego życie jako…

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Nie zrozum źle Szantidewy

Jak wersety Śantidewy mogą być źle rozumiane, co prowadzi do błędnych wniosków.

Zobacz post